VISION

Vi vill bli Sveriges mest värdeskapande teknikkonsult

Vi utför uppdrag med högt värde inom husbyggnad, anläggning och industri, främst i Sverige.

Vi är tillsammans med systerbolagen teknikkonsulter med djup expertis och brett kunnande inom byggnadskonstruktion, anläggningskonstruktion, miljö, vatten, berg, mark, gata och VA. Vi strävar efter ledarskap inom alla dessa områden.

Vi ska öka vårt kunderbjudande och vår geografiska närvaro, men ska fortfarande upplevas som ett litet och snabbt expertföretag.

Läs mer om varför du skall anlita oss »

Läs mer om Geosigma »

Läs mer om TH-Konsult »

 

VÅR AFFÄRSIDÈ

Vi skapar möjligheter ur begränsningargenom kunskapsdjup, passion och pedagogik.

    TILLVÄXT

    Nöjda kunder och nöjda medarbetare är en förutsättning för vår framgång

    Idag arbetar Geosigmas personal vid kontor i Stockholm, Uppsala och Göteborg. Och vi vill växa där för att få ännu bättre förutsättningar att göra våra kunder och medarbetare nöjda även i framtiden. Det gör vi först och främst genom att behålla våra duktiga medarbetare samtidigt som vi välkomnar nya. Vi är även öppna för att gå samman med andra expertbolag och etablera oss på fler orter. Vi ser allt detta som viktiga delar i vår strävan att vara Sveriges mest värdeskapande konsulter inom samhällsbyggnad.

    Fredrik Österblom, Högskoleingenjör, Bygg- och Anläggningskonstruktion jobbar med grundläggning för stort affärskomplex