1+1=3

Det är nu ett år sedan sammanslagningen mellan TH Konsult och KE gruppen. Vi täcker nu in hela Stockholm med ett kontor på södra sidan och ett på norra.

KE gruppen och TH konsult har under de senaste tolv månaderna arbetat med att få ett enhetligt arbetssätt. Gemensamma projekt, kvalitetssystem, hantering av designprogram, personalhandböcker och mycket annat har utvecklats.

Resan har bara börjat och vi vill att fler hoppar på tåget. Ta gärna och fundera under sommaren om inte ditt nästa stora karriärsteg är att bli konstruktör hos oss.

Trevlig sommar!