Två nya medarbetare

Vi välkomnar både Petter Näslund och Safiyeh Alizadeh till anläggningsgruppen!

Båda kollegorna har flera års erfarenhet av anläggningskonstruktion och kommer tidigare från WSP.