KE gruppen får ramavtal med HUGE Fastigheter AB

Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med HUGE under kommande år. 

Ramavtal avser Tekniska konsulttjänster – Byggnadskonstruktörer och gäller i 2+2 år.