KE gruppen på plats under Lava

Samhällsbyggnadssektionens arbetsmarknadsdag ägde rum den 8 februari och KE gruppen var på plats med monter och flipperspel

Intresset i montern var stort från både studenter och kollegor i branschen under Torsdagens arbetsmarknadsdag. Geosigma Konstruktion representerades av kollegor från både KE gruppen och TH Konsult och montern delades med övriga teknikområden från Geosigma. Tillställningen innefattade såväl nya möten som gamla bekantskaper.

För KE gruppen var det en givande dag där vi fick dela erfarenheter och kunskap med målmedvetna blivande ingenjörer. Det glädjer oss att se att intresset är stort bland studenterna och vi ser fram emot att träffas ute i arbetslivet.

För att toppa fjolårets utställning utrustades montern detta år med ett flipperspel. Flipperspelet tar vi med oss till studentkvällen och fortsätter tävlingen!

Studentkväll 15 mars»