Nya på KE gruppen - Magnus & Per

I och med fjolårets stora satsning, där personalstyrkan inom KE gruppen ökade med 8 personer samtidigt som Geosigma Konstruktion nådde närmare 50 anställda, har KE gruppen nu glädjen att presentera ytterligare två medarbetare. 

KE gruppen har tillsammans med TH Konsult haft en ansenlig utveckling och ett händelserikt år. Utöver att företagen gemensamt blev Geosigma Konstruktion har de individuellt utökat sina personalstyrkor under det gångna året. Och nu är det dags igen då KE gruppen får ytterligare två resurser med spetskompetens inom området. Detta möjliggör, att Geosigma Konstruktion, nu har möjligheten att ta sig an flera uppdrag och samtidigt bredda sina konsulttjänster.

KE gruppen välkomnar Per Hummel och Magnus Lundström!
Per och Magnus har vardera 30 års erfarenhet som konstruktörer. Båda har arbetat i olika befattningar under åren och kommer senast från WSP.

Magnus har arbetet som gruppchef inom byggnadskonstruktion de senaste 15 åren och fortsätter axla rollen hos KE gruppen. Han har stor erfarenhet som uppdragsledare för ny- och ombyggnadsprojekt i både stora och mindre uppdrag med allt från kontor och kommersiella fastigheter till bostäder och offentliga byggnader. Han jobbar ofta med uppdrag i tidiga stadier men även med uppdrag i byggprocessens samtliga skeden.

Per har arbetat som uppdragsledare de senaste 18 åren. Han har arbetat med komplexa ny- och ombyggnadsprojekt i varierande utsträckning med allt från kontor och kommersiella byggnader till  infrastrukturprojekt som tex. pendeltågsstation City tillhörande Citybanan. Per besitter stor erfarenhet inom ombyggnationer och kommer bli en av KE gruppens erfarna uppdragsledare.