KE gruppen växer vidare - välkommen Lina!

KE gruppen fortsätter att växa och får nu tillskott av konstruktören Lina Kalabuchova.

Lina är civilingenjör inom konstruktion på Chalmers, gick ut 2014. Hon har tidigare arbetat som projektingenjör inom olja och gas i Oslo, och som byggkonstruktör på Kåver & Mellin och  Cowi.

Lina blir en del av byggnadskonstruktionsgruppen.

Välkommen Lina!

Lina Kalabuchova, ny på KE gruppen.

Lina Kalabuchova, ny på KE gruppen.