KE gruppen vinner ramavtal för Locum

Tillsammans med Siljeströms har KE gruppen lyckats vinna ramavtal med Locum.

Tack vare goda resultat vid utvärdering av referenser samt kvalitetssystem får vi nu äran att leverera byggnadskonstruktionstjänster till både Södertälje och St: Görans sjukhus.

Vi ser fram emot vårt kommande samarbete!