Mario till KE när byggnadskonstruktion blir fler

Nu välkomnar vi Mario Shabo till KE gruppen och Geosigma. Mario blir en del av byggnadskonstruktion på KE gruppen som fortsätter att växa. 

Mario har en examen i byggteknik från Mälardalens högskola och har tidigare jobbat som konstruktör på Structor i Eskilstuna. Han har god erfarenhet av projektering och dimensionering av grundläggning, i uppdrag har han ofta fokuserat på byggnader som industrihallar, flerbostadshus och äldreboenden.

Vi är glada att ha Mario hos oss.

Välkommen Mario!

Mario Shabo, konstruktör #Geosigma

Mario Shabo, nytillkommen konstruktör på KE gruppen.