Skolor och idrottshallar

KE gruppen har stor erfarenhet av skolor och idrottshallar. För förtillfället pågår ett 10-tal projekt åt våra mest allierade partners såsom SISAB, Akademiska hus och Huddinge samhällsfastigheter och olika entreprenörer.

Ett stort pågående projekt som vi är stolta över är Tomtbergaskolan. Huddinge Samhällsfastigheter skall bygga till och utöka kapaciteten på Tomtbergaskolan med ytterligare cirka 400 elever. Ke gruppen, tillsammans med TH konsult tar fram system- samt bygghandling för om- och nybyggnationen.

Illustration av Sundells Arkitekter