Studentkvällen!

Den 23:e mars hölls en studentkväll på kontoret där vi bland annat visade upp pågående och avslutade projekt för att ge en inblick i hur det är att arbeta med världens mest roliga yrke, konstruktör.

Kvällen startade med en företagspresentation och en rundvandring på olika stationer. Kvällen avslutades med gemensam förtäring och prisutdelning till de två studenter som tog hem segern i tävlingen under LAVA.

Vi vill tacka samtliga 40 som deltog under kvällen och ser en stor potential i alla de studenter som är på väg ut i arbetslivet. Kul att se att så många var duktiga på flipperspel.