KE gruppen välkomnar Thomas och Robin!

KE gruppen har glädjen att presentera två nya kollegor, Thomas Morell och Robin Bawer.

Thomas är civilingenjör och utbildad i Paris. Thomas kommer från WSP där han startade sin karriär och arbetat i fem år. Han har Tekla som specialitet och har jobbat med programmet i både stora och mindre projekt. Under åren har han bland annat arbetat i projekt som KVV8 Värtaverket, ett nytt bioeldat kraftvärmeverk i både stål och betong. Thomas är också specialiserad på energi- och fuktberäkningar.

Robin är ingenjör med en kandidatexamen från KTH. Han har de tre senaste åren arbetat på Ramböll med projektering av stora projekt som till exempel ”Nya Driftområdet, Arlanda” och ”Kraftvärmeverk, Vattenfall” men även mindre projekt som ett dussintal bullerskärmar. Robin har en även bakgrund från byggproduktion i ett flertal länder i mellanöstern. Där han har bland annat varit arbetsledare för flerbostadshusprojekt samt varit entreprenör som behandlat/slipat naturstensytor. Detaljprojektering och beräkning av stålkonstruktioner är Robins specialitet.

Välkomna!

           –Fr.v Thomas Morell; Robin Bawer