Ytterligare framgångar för KE gruppen!

Under 2016 gick KE gruppen in i upphandling om ramavtal för SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB. I dagarna meddelades att KE gruppen vunnit. Detta avtal inkluderar skolor och förskolor runt om i hela Stockholm.

“SISAB äger och förvaltar merparten av stadens för-, grund- och gymnasieskolor. I dagsläget är antalet förskolor 400 och antalet grund- och gymnasieskolor ca 190. I dessa skolmiljöer vistas dagligen mer än 100 000 elever, lärare och annan skolpersonal.” – SISAB

Ramavtal omfattar byggnadskonstruktion.