Björkhagaskolan

Björkhaga skola, beläget i Botkyrka kommun, byggdes redan 1905 och är idag en grundskola med plats för ca 600 elever. Det har beslutats att hela skolområdet skall renoveras och detta arbete planeras stå klart 2022.

KE gruppen har fått i uppdrag att upprätta förfrågningsunderlag och bygghandling för den nybyggnadsdel som skall anslutas mot den befintliga skolfastigheten. Utöver uppdraget skall KE gruppen även agera Huvudkonstruktör i projektet.