Från start till diverse ombyggnationer

KE gruppen tog fram bygghandling för Cityterminalen under 1986 och sedan huset blev klart har det genomgått flera mindre ombyggnationer.

Bland annat har en del hyresgästanpassning gjorts under åren där KE gruppen varit verksam konstruktör. Även andra förändringar i utformning samt kontrollberäkningar har tagits fram. En av dessa kontroller innebar att beräkna bussdäckets kapacitet för att klara dubbelsidig trafik. Även kontroll för eventuell påbyggnad har genomförts.

Bilden visar bussdäcket som kontrollberäknades

Bilden visar bussdäcket som kontrollberäknades.