Kv. Stämpeln

Häggvik och Sollentuna skall få en ny framsida i form av en identitetsstark handelsplats där butiksytan fördubblas och vistelsekvaliteten sätts i fokus.

Projektet innebär att uppföra nya lokaler för varuhus, detaljhandel, träningslokaler samt café och restauranger. Byggnaden kommer inkludera en suterrängdel samt en större del i markplan.  Byggnaden kommer också ha en övervåning, där driftutrymmen kan komma att finnas. Den totala byggnadsytan uppgår till 33 000 m2.

KE gruppen kommer att utföra förfrågningsunderlag för grundläggning, schaktplaner, pålningsplaner, grundritningar. Även systemhandling för stommen, pelar- och balksystem, mellan- och takbjälklag. KE gruppen kommer agera huvudkonstruktör för projektet.