Nybyggnad av förskola i Telefonplan

KE gruppen tog fram förfrågningsunderlag och bygghandlingar för denna unika förskola som år 2011 fick en andraplats i ”Årets Stockholmsbyggnad”.

Förskolan fick namnet Paletten då dess grund påminner om en målarpalett. Förskolan består av två våningar med en svängd fasad och fönster fritt placerade. Huset har en gulmålad panel bestående av sågade träreglar.

telefonplan_forskola1

Bilderna illustrerar förskolans inomhusmiljö, fasad, fönsterplacering och planlösning för första våningen.

telefonplan_forskola2
telefonplan_forskola3

Bilder hämtade från www.tvark.se

Bilder hämtade från www.tvark.se