Ombyggnad och påbyggnad av industrilokaler

Projektet omfattade en påbyggnad och en ombyggnad av industrilokaler till kontorslokaler. På den befintliga byggnaden revs den översta våningen och ersattes med två nya.

I entreprenaden ingick förutom kontorsanpassning också en påbyggnad för fläktrum samt en ny ljusgård centralt i byggnaden. Huset har rekonstruerats med nya fönster och fasader. KE gruppen var huvudkonstruktörer och har gjort bygghandlingar för om- och tillbyggnaden. Den nya, tillbyggda konstruktionen, består av en stomme i stål samt håldäckselement.

Bilden visar det befintliga huset innan om- & tillbyggnaden.

Bilden visar det befintliga huset innan om- & tillbyggnaden.