Ombyggnation av kontorsfastighet i Kista

Ombyggnaden omfattar nära 23000 kvm hyresgästanpassning samt fasadrenovering. Även en ny huvudentré samt upprustning av gården ingår.

Illustration av kontorsbyggnad.

Illustration av kontorsbyggnad.