Passivhus för unga i Tyresö

Ett nytt flerbostadshus med så kallade gröna hyresrätter har byggts i Tyresö. Husen sig till unga, studenter och andra grupper.

Huset har enligt internationella standarder passivhuscertifierats och antalet lägenheter uppgår till 76 st. KE gruppen har ansvarat för den pålade grunden och var delaktiga i starten av byggskedet. Passivhuset är unikt då vardera lägenhet levererats som en modul. Både huset och grunden har höga krav på sig.

Elevation ritad av arkitekten. Bilden visar fasad mot norr.

Elevation ritad av arkitekten. Bilden visar fasad mot norr.