Anläggningskonstruktion

Fokus på en optimerad och konkurrenskraftig produkt

Vi hjälper dig med traditionell samt avancerad dimensionering där vi tar fram system- och bygghandlingar för bland annat broar, tunnlar, energianläggningar, industrianläggningar, och geokonstruktioner. Vi har dessutom specialkunskaper beträffande olika dimensionerande laster och avancerade analysmetoder.

Målet för oss är att alltid förenkla utförandet så att du i slutet får en konkurrensriktig och optimerad produkt som går att bygga.

Vad vi kan hjälpa dig med

Förutom traditionell dimensionering och projektering, kan vi hjälpa dig med specialiserade tjänster inom numerisk modellering, till exempel dimensionering mot:
– Explosion/Implosionslaster
– Brandförlopp, temperaturanalyser & köldinträngning
– Jordbävningar & andra dynamiska analyser
– Extrem klimatpåverkan
– Påkörningslaster, missiler & tappade tunga föremål
– Spännarmerade konstruktioner