Byggkonstruktion

Hållbara konstruktioner sparar resurser över tid

För oss innefattar byggkonstruktioner de flesta typer av hus, men med tyngdpunkt på kontor, bostäder och kommersiella fastigheter. Våra experter har ett gediget kunnande inom området.

Vi hjälper dig med alla typer av byggkonstruktioner, från nybyggnation till om- och tillbyggnad. Vi har också ett flertal meriterande referenser när det gäller påbyggnad där vi låter modern teknik möta gammal tradition. Vi har även specialister inom byggnadsvård.

Vad vi kan hjälpa dig med

Konstruktionsberäkningar

Vi utför noggranna konstruktionsberäkningar och kombinerar vår långa erfarenhet med ett modernt tänk.

Avancerade analyser

Oavsett om du behöver en snabb statisk beräkning eller en mer utförlig FEM-analys så kan vi hjälpa dig .

Projektering i CAD/BIM

När vi projekterar om- och nybyggnation använder vi de senaste programvarorna inom både BIM- och 3D-projektering. Vi tar fram programhandlingar, systemhandlingar, förfrågningsunderlag och bygghandlingar. Vi projekterar i alla skeden vid om- och nybyggnation.

Rådgivande konsultationer

Vi kan hjälpa till med systemlösningar redan i tidiga skeden, och är ofta med under ”due diligence” processer och som ”second opinion” i olika projekt.

Byggtekniska utredningar

Våra experter utför utredningar i enlighet med dina önskemål och behov. De kan innefatta bland annat fukt, byggteknik, byggfysik, energi, material och miljöval.

BAS-P

Vid varje byggprojekt ska byggherren utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för projektering. Denna kallas BAS-P och vi har utbildning inom denna roll.