VÅR KOMPETENS

Vi skapar möjligheter
ur begränsningar

Vi har sedan starten 1986 konstruerat ett stort antal byggnader i Sverige och har under dessa 30 år byggt upp en stor kunskapsresurs och expertis inom byggnadskonstruktion. Vi är det mindre företaget med de stora företagens resurser.