Vi vänder oss till marknaderna för husbyggnad, anläggning och industri, främst i Sverige.